Różyczka u dorosłych: rzadka, ale groźna


Zdrowie i bezpieczeństwo w miejscu pracy.

Różyczka u dorosłych: rzadka, ale groźna

Osoby dorosłe rzadko zapadają na różyczkę – albo zostały zaszczepione, albo przebyły ją w dzieciństwie. Gdy jednak zdarzy się im zachorować – różyczka ma u nich nie tylko cięższy niż u dzieci przebieg, ale także grozi poważnymi powikłaniami.

Różyczka u dorosłych dużo częściej niż u dzieci wiąże się z wystąpieniem groźnych powikłań. Do najczęstszych należą:

  • zapalenie stawów – występuje zazwyczaj u młodych kobiet, najczęściej dotyczy stawów kolanowych i drobnych stawów rąk; ustępuje samoistnie po ok. 2–3 tygodniach od zniknięcia wysypki;
  • małopłytkowość (czyli obniżenie poziomu płytek krwi poniżej normy) i związane z nią zaburzenia krzepnięcia – powikłanie to występuje rzadko; może być przyczyną pojawienia się krwawień z nosa, dziąseł, błon śluzowych, również wysypka może przyjmować charakter krwotoczny; utrzymuje się około kilkunastu dni;
  • pozakaźne zapalenie mózgu – powikłanie bardzo rzadkie (występuje u około 1 osoby na 6000 przypadków); dotyka zazwyczaj dorosłych chorych (bardzo rzadko dzieci), związane z dużą śmiertelnością (nawet do połowy chorych z tym powikłaniem umiera). 

Różyczka u matki – ogromne zagrożenie dla płodu

Zachorowanie na różyczkę przez kobietę będącą w ciąży wiąże się z ogromnym ryzykiem dla rozwijającego się płodu. Ryzyko uszkodzeń i ich rozmiar są tym większe, im wcześniejsza jest ciąża (największe w pierwszym trymestrze). Wirus różyczki może dokonać w organizmie płodu znacznych spustoszeń. Powoduje wystąpienie wielu wad wrodzonych, do których należą przede wszystkim wady serca, wady gałki ocznej (głównie zaćma), głuchota, małogłowie i związany z nim niedorozwój umysłowy, a nawet obumarcie wewnątrzmaciczne i poronienie.

Obecnie zespół wad wrodzonych wywoływanych przez wirusa różyczki zdarza się rzadko, ponieważ większość kobiet była w dzieciństwie szczepiona przeciwko różyczce. Mimo to paniom planującym ciążę zaleca się wykonanie badania krwi w celu sprawdzenia poziomu ochronnych przeciwciał przeciwróżyczkowych. Jeżeli będą one zbyt niskie, należy się doszczepić. Istnieje także możliwość podania gotowej immunoglobuliny przeciwróżyczkowej zapobiegającej rozwojowi choroby kobietom ciężarnym, które miały kontakt z osobą chorą na różyczkę.